Serwis

Główną normą dotyczącą regałów paletowych jest PN-EN 15635
- Stalowe statyczne systemy składowania
- Zastosowanie i utrzymanie urządzeń do składowania
Ta norma informuje, że użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo osób pracujących w magazynie, oraz za utrzymanie jego wyposażenia w stanie technicznym zapewniającym bezpieczne warunki pracy.

Regały magazynowe do naprawy / naprawa regałów magazynowych

Wykonujemy serwis większości firm działających na rynku polskim:
METALSISTEM, SLP, BITO, DEXION, NEDCON, WANDALEX (WDX), PROMAG, MECALUX, JUNGHEINRICH, SSI-SCHAFER, STOW, MGL, MAGO.
- naprawiamy uszkodzony element z użyciem dedykowanych do takich napraw materiałów montażowych.

W świetle przepisów elementy regałowe niespełniające wytycznych należy wymieniać na nowe, a nie prostować i odginać by wróciły do poprzedniego kształtu. Uszkodzony element poddany naprawie dalej będzie osłabiony, gdyż uderzenie narusza plastyczność materiału i powoduje zmiany wewnątrz niego. Naprawa elementów polegająca na usuwaniu odkształcenia słupa spełnia jedynie aspekt wizualny, struktura stali zostaje naruszona i nie ma możliwości jej naprawy. Nawet dokładne określenie zmian jest bardzo trudne i wymaga specjalistycznych badań, które są kosztowne. Oczywiście norma uwzględnia tolerancję w wymiarach dla poszczególnych elementów konstrukcji regałów. Jeżeli nie są przekroczone wartości graniczne to element może być eksploatowany.

Głównym argumentem przemawiającym za naprawą regałów jest aspekt ekonomiczny, z punktu widzenia zakupu części zamiennych. Naprawa może być tańsza od zakupu części zamiennych o około 50 proc. Co więcej, czas, w jakim usuwane jest uszkodzenie, zwykle wynosi mniej niż 2 godziny. Natomiast wymiana uszkodzonego elementu może trwać od kilku do kilkunastu godzin.