Regały wspornikowe

PRZEGLĄD REGAŁÓW WSPORNIKOWYCH

Układ regałów umożliwia duże zagęszczenie składowanych towarów, co przyczynia się do maksymalnego wykorzystania kubatury magazynu lub placu, na którym miałby znajdować się regały. Prosta konstrukcja regału wspornikowego zapewnia efektywną pracę i łatwość manewrowania składowanym towarem. Regały te mogą być wykorzystywane do pracy zarówno wewnątrz magazynów, jak i na zewnątrz. W tym drugim przypadku regały wspornikowe mogą zostać, na życzenie Klienta, wyposażone w tzw. daszek zabezpieczający, który ochroni składowane na regale towary przed czynnikami atmosferycznymi.

Konstrukcja regałów wspornikowych
Regały posiadają konstrukcję skręcaną ze spawanych elementów. Słupy regałów wspornikowych wykonane są z dwuteowników. Zastosowane wsporniki standardowo przykręcane są do słupów. Wytrzymałość poszczególnych elementów konstrukcji jest oparta na hipotezie równomiernego rozłożenia obciążenia. Polega ona na tym, że konstrukcja regału jest tak dobrana, by przenosiła maksymalne obciążenia, ale jednocześnie by nie była nadmiernie przewymiarowana.
Regał projektowany jest tak, by każdy zamontowany wspornik przenosił zadane obciążenie, a suma obciążeń przypadająca na pojedynczy wspornik na danym poziomie składowania nie przekraczała wartości maksymalnej.
Dodatkowo sztywność konstrukcji zapewniają stężenia pionowe, które mocowane są między słupami regału.


Przykładowo przy składowaniu towarów owalnych istotny jest również odpowiedni kąt nachylenia ramienia, który zapewni stabilność ładunku. Każdy wspornik może być dodatkowo wyposażony w element zabezpieczający towar przed wysunięciem z regału. Standardowo taki element umieszczany jest na końcu każdego wspornika regału.

Regały wspornikowe można spotkać w dwóch podstawowych wersjach:
regały wspornikowe jednostronne
regały wspornikowe dwustronne

Ze względu na charakter pracy regały wspornikowe występują w następujących odmianach:

regały wspornikowe stacjonarne
regały wspornikowe jezdne
Ze względu na rodzaj składowanych towarów wymienione odmiany regałów wspornikowych mogą być obsługiwane ręcznie lub za pomocą wózka widłowego.