Przegląd regałów


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
na pracodawcy spoczywa obowiązek systematycznych kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy
ze szczególnym uwzględnieniem organizacji procesów pracy, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych.

Zgodnie z polskimi przepisami, danymi producenta, oraz branżową normą FEM 10.2.04,
ekspercki przegląd powinien być wykonany co najmniej raz do roku.
Mówi o tym również Polska Norma PN-EN 15635 z 2010 r.,
w której określono wytyczne dla aspektów obsługi istotnych dla bezpieczeństwa konstrukcyjnego systemów do składowania.

Wykonywany przez nas zakres przeglądu eksperckiego jest zgodny z tą normą.
Procedury przygotowano na podstawie zapisów FEM 10.2.04, oraz praktyki technicznej ekspertów.
Przegląd ekspercki zakończony jest dokumentacją z opisem i lokalizacją uszkodzeń, kopia przekazywana jest kierownictwu.

Kontrola stanu regałów:
Każdy system składowania powinien być regularnie kontrolowany, szczególnie pod kątem jakichkolwiek uszkodzeń.
Aby wykonywać sprawną kontrolę, należy stworzyć listy kontrolne oraz specjalny plan kontroli okresowych
zawierający kontrolę codzienną przez wszystkich pracowników, kontrolę tygodniową, oraz miesięczną przez kierownika magazynu
lub osobę na stanowisku PRSES (Person Responsible for Storage Equipment Safety),
a także kontrolę roczną przez wykwalifikowanego w tej dziedzinie eksperta.

Trzy poziomy klasyfikacji:
Dla klasyfikacji poziomu zniszczeń obowiązująca Norma PN-EN 15635 
przewidziała trójstopniowe określenie uszkodzeń przedstawione w 3 kolorach:

Alarm zielony –„Określa granicę, która nie wymaga zmniejszenia nośności regału, jaką określono na tabliczce ostrzegającej o obciążeniach, lub naprawy konstrukcji. Takie elementy powinny zostać zapisane jako nadające się do dalszej pracy do czasu następnego przeglądu, ale powinny zostać wyraźnie zidentyfikowane, w celu specjalnej ich ponownej kontroli i ponownej oceny”.
Alarm żółty – „Niebezpieczne uszkodzenie wymagające działania w najbliższym możliwym terminie. Kategoria ta dotyczy uszkodzeń, w których wartości graniczne uszkodzeń są przekroczone o współczynnik mniejszy niż dwa i powinny powodować wymianę uszkodzonego elementu”.
Alarm czerwony – „Czerwony – bardzo poważne uszkodzenie wymagające natychmiastowego działania. Kategoria ta dotyczy uszkodzeń, w których wartości graniczne uszkodzeń są przekroczone, co najmniej dwukrotnie”.

Przegląd regałów magazynowych zobowiązuje sprawdzić :
- uszkodzenia konstrukcji regałów, w szczególności uszkodzenia słupów i trawersów.
- połączenie trawersów do słupów, oraz zabezpieczenia trawersów.
- nadmierne pochylenie słupów regału, sprawdzenie pionu ram regałów.
- kompletność i stan połączeń rozłącznych – śrub, kotew, stóp, stężeń, oraz innych elementów.
- obecność pęknięć materiału i spoin.
- stan posadzki w magazynie.
- poprawność obciążenia regału.
- składowanie towaru na paletach i w regale, równomierność rozłożenia towaru.
- stan osłon regałów (odboje).
- obecność i aktualność tablic znamionowych.
- oznakowanie/BHP/oświetlenie - drogi komunikacyjne.
- niezbędna dokumentacja instalacji regałów.

Po przeglądzie regałów magazynowych wykonujemy:
- dokumentację z naniesionymi zastrzeżeniami.
- wycenę serwisu regałów magazynowych.
- wycenę części zamiennych do systemu regałowego.

- na życzenie doradztwo, oraz szkolenie kadry z obsługi regałów magazynowych.

PRZEGLĄD REGAŁÓW SKLEPOWYCH - 609-612-409
PRZEGLĄD REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH - 601-754-304
PRZEGLĄD REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH - 601-226-739Usługi wykonujemy na terenie Polski.