Przegląd regałów


- Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej na pracodawcy spoczywa obowiązek systematycznych kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym uwzględnieniem organizacji procesów pracy, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych. 

- Wymóg dokonywania przeglądów okresowych regulowany jest przez znowelizowaną normę EN 15 635:2008, nakładającą na pracodawcę eksploatującego regały magazynowe obowiązek zapewnienia regularnych kontroli stanu konstrukcji regałów, oraz szczegółowo określającą przebieg tych kontroli. 

- Zgodnie z polskimi przepisami, danymi producenta, oraz branżową normą FEM 10.2.04, profesjonalne przeglądy powinny odbywać się co najmniej raz do roku. Mówi o tym również Polska Norma PN-EN 15635 z 2010 r., w której określono wytyczne dla aspektów obsługi istotnych dla bezpieczeństwa konstrukcyjnego systemów do składowania. 

Wykonywany przez nas zakres przeglądu eksperckiego jest zgodny z normą PN-EN-15635:2010. Procedury przygotowano na podstawie zapisów FEM 10.2.04, oraz praktyki technicznej ekspertów. Przegląd ekspercki zakończony jest dokumentacją z opisem i lokalizacją uszkodzeń, kopia przekazywana jest kierownictwu.

Kontrola stanu regałów:

Każdy system składowania powinien być regularnie kontrolowany, szczególnie pod kątem jakichkolwiek uszkodzeń. Aby wykonywać sprawną kontrolę, należy stworzyć listy kontrolne oraz specjalny plan kontroli okresowych zawierający kontrolę codzienną przez wszystkich pracowników, kontrolę tygodniową oraz miesięczną przez kierownika magazynu lub osobę na stanowisku PRSES (Person Responsible for Storage Equipment Safety), a także kontrolę roczną przez wykwalifikowanego w tej dziedzinie eksperta.

Trzy poziomy klasyfikacji:

Dla klasyfikacji poziomu zniszczeń obowiązująca Norma PN-EN15635 przewidziała trójstopniowe określenie uszkodzeń przedstawione w 3 kolorach:

Poziom Zielony –„Określa granicę, która nie wymaga zmniejszenia nośności regału, jaką określono na tabliczce ostrzegającej o obciążeniach, lub naprawy konstrukcji. Takie elementy powinny zostać zapisane jako nadające się do dalszej pracy do czasu następnego przeglądu zarządzania, ale powinny zostać wyraźnie zidentyfikowane, w celu specjalnej ich ponownej kontroli i ponownej oceny przy następnych przeglądach”.

Poziom Żółty – „Niebezpieczne uszkodzenie wymagające działania w najbliższym możliwym terminie. Kategoria ta dotyczy uszkodzeń, w których wartości graniczne uszkodzeń są przekroczone o współczynnik mniejszy niż dwa i powinny powodować wymianę uszkodzonego elementu”.

Poziom Czerwony – „Czerwony – bardzo poważne uszkodzenie wymagające natychmiastowego działania. Kategoria ta dotyczy uszkodzeń, w których wartości graniczne uszkodzeń są przekroczone, co najmniej dwukrotnie”.


Podczas przeglądu technicznego regałów sprawdzeniu podlegają przede wszystkim:

- uszkodzenia konstrukcji regałów, w szczególności uszkodzenia słupów i trawersów.
- połączenie trawersów do słupów, oraz zabezpieczenia trawersów.
- nadmierne pochylenie słupów regału, sprawdzenie pionu ram regałów.
- kompletność i stan połączeń rozłącznych – śrub, kotew, stóp, stężeń, oraz innych elementów.
- obecność pęknięć materiału i spoin.
- stan posadzki w magazynie.
- poprawność obciążenia regału.
- składowanie towaru na paletach i w regale, równomierność rozłożenia towaru.
- stan osłon regałów (odboje).
- obecność i aktualność tablic znamionowych.
- oznakowanie/BHP/oświetlenie - drogi komunikacyjne.
- niezbędna dokumentacja instalacji regałów.

Po przeglądzie zapewniamy:

- dokumentację z naniesionymi zastrzeżeniami.
- serwis regałów.
- części zamienne do większości systemów magazynowych.
- akcesoria eksploatacyjne.
- doradztwo, oraz szkolenie kadry z obsługi regałów magazynowych.

Zajmujemy się kompleksowo regałami magazynowymi.

METALSISTEM, SLP, BITO, DEXION, NEDCON, TOYOTA, WANDALEX (WDX), PROMAG, MECALUX, JUNGHEINRICH, SSI-SCHAFER, STOW, MGL, MAGO, TEGOMETALL.

Wykwalifikowane porady ekspertów, konsekwentna wysoka jakość i bezpieczeństwo funkcjonalne to usługa oferowana przez P-T-R.

PRZEGLĄD REGAŁÓW SKLEPOWYCH - 609-612-409
PRZEGLĄD REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH - 601-754-304
PRZEGLĄD REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH - 601-226-739

Usługi wykonujemy na terenie całej Polski.
Zapraszamy.