Szkolenia

SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE
- doradztwo, oraz szkolenie kadry z obsługi regałów magazynowych.


1. bezpieczne użytkowanie regałów
2. przyczyny wypadków
3. wymagana dokumentacja
4. konserwacja systemów regałowych
5. wytyczne dla bieżących przeglądów regałów
6. wytyczne dla przeprowadzania przeglądów okresowych