Szkolenia

Szkolenie dla osób odpowiedzialnych za bezpieczne użytkowanie regałów,
PRSES - Person Responsible for Storage Equipment Safety.

Realizowane dla pracowników konkretnej firmy, w lokalizacji wskazanej przez klienta (np. w siedzibie firmy).

SZKOLENIE PRSES:
- dla pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w magazynie
- dla pracowników wykonujących bieżące przeglądy regałów

Europejska norma PN-EN 15635 wskazuje, że każdy użytkownik magazynu powinien wyznaczyć osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo urządzeń do składowania PRSES. Nazwisko tej osoby powinno zostać podane do wiadomości publicznej pracownikom magazynu. Według normy PN-EN 15635 regały są urządzeniem magazynującym palety z towarem i podlegają rozporządzeniu o bezpieczeństwie w zakładach pracy. Obowiązuje ono dla udostępnienia regałów przez pracodawcę oraz korzystanie z regałów przez pracowników. Zgodnie z rozporządzeniem o bezpieczeństwie w zakładach pracy pracodawca musi sporządzić lub zlecić sporządzenie oceny zagrożeń także dla regałów i zlecać ich kontrolę przez uprawnioną osobę zgodnie z określonymi terminami.

PRSES powinien wykonywać przeglądy cotygodniowe i comiesięczne i przeprowadzać z takich kontroli raport, który będzie widniał w dokumentacji przeglądowej. Wybierając przegląd ekspercki w naszej firmie, zapewniamy możliwość wykonywania i sporządzania raportów cotygodniowych i comiesiecznych przez PRSES 
(szczegóły M: 601 754 304).

PRSES – pozostałe zadania:
- powinna mieć wiedzę na temat dostawców urządzeń do składowania, oraz kontakt z serwisem
- powinna na bieżąco określać konieczne szkolenia do utrzymania urządzeń do składowania w bezpiecznych warunkach obsługi
- powinna na podstawie sporządzonych ocen ryzyka, być świadoma charakteru działań w magazynie i związanych z nimi niebezpieczeństw
- określenie środków zapobiegawczych stosowanych, aby unikać lub ograniczać niebezpieczeństwa (znaki, instrukcje bezpieczeństwa).

Szkolenia dla magazynierów i PRSES z P-T-R:
Nasze szkolenie jest prowadzone przez specjalistów, oraz inspektorów BHP z wieloletnią praktyką:
-zapoznanie uczestników z obowiązującym stanem prawnym w Polsce w zakresie użytkowania i serwisu systemów regałów magazynowych, oraz zapoznanie z zasadami eksploatacji i kontroli systemów regałowych, nabycie umiejętności identyfikacji uszkodzeń, oraz dokument potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
- oparte o wszechstronną wiedzę zespołu realizującego zadania z zakresu kontroli, serwisu i montażu regałów. Podczas szkolenia omawiane są konkretne przykłady, uczestnicy otrzymują praktyczną wiedzę,  która pozwoli im bez problemu przejąć nowe obowiązki związane z pełnieniem funkcji PRSES.

Doradztwo, oraz szkolenie kadry z obsługi regałów magazynowych:

1. Bezpieczne użytkowanie regałów
2. Przyczyny wypadków
3. Wymagana dokumentacja
4. Konserwacja systemów regałowych
5. Wytyczne dla bieżących przeglądów regałów
6. Wytyczne dla przeprowadzania przeglądów okresowych.